W przypadku śmierci bliskiej osoby należy przede wszystkim:

  • Wezwać lekarza, który stwierdzi zgon i wystawi Kartę Zgonu (jest niezbędna do wystawienia Aktu Zgonu)
  • Zawiadomić Firmę Pogrzebową

Nasza Firma jest do państwa dyspozycji 24 godziny na dobę pod numerem telefonu 507 411 849. Nasi pracownicy przewiozą ciało zmarłej osoby do chłodni i poinformują Państwa o dalszej procedurze. Tego samego lub następnego dnia należy zgłosić się do naszego zakładu wraz z dokumentami, w celu omówienia ceremonii pogrzebowej.

Formalności, które należy załatwić:

Reprezentujemy rodzinę w urzędach, dla Państwa wygody stosując uproszczona procedurę. Po dostarczeniu do naszego oddziału wymaganych dokumentów (lista poniżej), załatwiamy formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego, jak również w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Dokumenty wymagane do zorganizowania pochówku:

  • Kartę zgonu wypisaną przez lekarza
  • Dowód osobisty osoby zmarłej
  • Dowód osobisty współmałżonka lub innej osoby spokrewnionej, zlecającej pogrzeb
  • Świeży akt małżeństwa lub urodzenia osoby zlecającej pogrzeb, potwierdzający drogę pokrewieństwa z osobą zmarłą
  • Legitymację rencisty/emeryta osoby zmarłej lub zaświadczenie o jej zatrudnieniu
  • Legitymację rencisty/emeryta osoby zlecającej pogrzeb lub zaświadczenie o jej zatrudnieniu, jeżeli osoba zmarła nie była ubezpieczona emerytalnie

EKSHUMACJA ZWŁOK

KROK 1
OSOBY UPRAWIONE DO POCHOWANIA I PRZENIESIENIA SZCZĄTEK MUSZĄ ZGŁOŚIC SIE DO SANEPIDU W CELU UZYSKANIA ZEZWOLENIA WŁAŚCIWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO . Z NIEZBĘDNYMI DOKUMENTAMI , ZAPRASZAMY DO BIURA NASZEGO ZAKŁADU POGRZEBOWEGO W ŚWIERKLANACH NA UL.KS.JANIKA 5A . NA MIEJSCU OMÓWIMY CZY PONOWNY POCHÓWEK ODBĘDZIE SIĘ W TRUMNIE , CZY ZOSTANIE POPRZEDZONY KREMACJĄ , A PROCHY SPOCZNĄ W URNIE.


KROK 2
PO UZYSKANIU I SKOMPLETOWANIU NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI NASZ ZAKŁAD POGRZEBOWY PODLEŚNY ZOBLIGUJE SIE DO ZAŁATWIENIA WSZELKICH FORMALNOŚCI W ZARZĄDZIE CMENATRZA , NA KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ DOTYCHCZASOWY GRÓB . W PAŃSTWA IMIENIU USTALIMY DATĘ I GODZINĘ PODJĘCIA SZCZĄTKÓW ORAZ WNISIEMY STOSOWNE OPŁATY.


KROK 3
ZNAJĄC FORMĘ POCHOWANIA ORAZ TERMIN OTWARCIA GROBU ZE SZCZĄTKAMI , USTALAMY SZCZEGÓŁY POCHOWANIA W KANCELARII CMENATRZA , GDZIE FINALNIE SPOCZNIE TRUMNA BĄDZ URNA Z PROCHAMI. ZAKŁAD POGRZEBOWY ,, PODLEŚNY” ŚWIERKLANY ŚWIADCZY SWOJE USŁUGI WE WSZYSTKICH JEJ DZIELNICACH.


ŚWIADCZYMY SWOJE USŁUGI NA WYSOKIM POZIOMIE W BARDZO KONKURENCYJNYCH CENACH.


ZAKŁAD POGRZEBOWY ,, PODLEŚNY” CZYNNE CAŁĄ DOBE
TEL:507-411-849